Työkalut

SympaHR työkaluna asiakastyössä

Työyhteisökehittäjillä on apunaan SympaHR -järjestelmä asiakasyritysten kehittämisprosesseissa. Osaamisen johtamisen ja henkilöstöhallinnan tietojärjestelmää on suunniteltu käytettäväksi monipuolisesti työsuhteen koko elinkaaren hallintaan. Järjestelmä mahdollistaa osaamiskartoitusten lisäksi myös erilaisten profiilien rakentamisen vertailuineen esim. muutoskykyprofiili, työhyvinvointiprofiili, laatuprofiili ja yrittäjäprofiili. Seurantatasot ja määrät ratkaistaan, kun asiakkaan kanssa tehdään yhteistyösopimus kehittämistoimista. Järjestelmän käytön kautta edistetään asiakkaan kehittymisen hallintaa ja toimintajärjestelmien uudistumista.

SympaHR prosessi