Ajasta aikaan

Suomalaisten maatilojen määrä ja koko on jatkuvassa murroksessa

Maaseudun Tulevaisuus uutisoi 5.12.2000, että suomalaistilat olivat yli EU:n keskikoon:

     "Suomen maatilojen keskikoko on 24 hehtaaria, mikä ylittää kuudella hehtaarilla.   EU:n suurimmat tilat sijaitsevat Britanniassa, jossa tilalla on keskimäärin 69 hehtaaria peltoa.  Tanskassa ja Luxenburgissa tilan keskikoko on 43 hehtaaria. Maatilatiedot löytyvät maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (TIKE) julkaisemasta Eurojyvä  -  maatilat Suomessa ja EU:ssa -kirjasta.       

      Maatalousmaata on eniten käytössä Ranskassa, jonka osuus EU:n maataloustuotannosta on taloudellisin tunnusluvuin mitattuna suurin EU:ssa.  Suomen osuus yhteisön maataloustuotannosta on noin kaksi prosenttia.   EU:n noin 1,3 miljardista kotieläimestä noin neljäsosa on Ranskassa.  Toiseksi eniten eläimiä on Britanniassa (15 %) ja kolmanneksi eniten Italiassa (12 %).    Jos kotieläimet jaettaisiin tasaisesti kaikille EU:n eläintiloille, niin kullakin olisi 21 nautaeläintä, 27 lammasta 3 vuohta, 29 sikaa ja 260 siipikarjaan kuuluvaa eläintä.  Näiden lisäksi tiloille tulisi vielä puolikas hevonen sekä vähintään puolikas mehiläispesä.

     EU:n alueella on yhteensä noin  seitsemän miljoonaa tilaa.  Eniten tiloja on Italiassa, jossa tiloja on 2,3 miljoonaa.  Maatilojen lukumäärässä Suomi sijoittuu muun muassa Ruotsin, Tanskan ja Belgian kanssa samaan, alle 100 000 tilan suuruusluokkaan."