Lehdet uutisoivat

Kauppalehti 13.7.2011

     Kolmikanta tekee paluun:  Työministeri Lauri Ihalainen ei halua puhua tuposta. Mutta selvää on, että kolmikanta tekee paluutaan.  Hallitus haluaa sovittaa talouspolitiikan ja työmarkkinapolitiikan yhteen nykyistä paremmin.  Iso savotta: työttömyysasteen trendi oli 7,7, % toukokuussa ja työllisyysaste 69,2 %.  Haastava tavoite: työttömyysasteen laskeminen 5 prosenttiin ja työllisyysasteen nostaminen 72 prosenttiin.  Työelämän kehittäminen: Kehittämistä vaativat työterveyshuolto, työelämän sisältö ja ihmisten työssä jaksaminen. Jos työuria aiotaan pidentää ja työllisyysastetta nostaa, myös 30 000 työkyvyttömyyseläkkeellä olevaa osatyökykyistä henkilöä pitää ottaa talkoisiin mukaan esimerkiksi tarjoamalla heille osa-aikatyötä.

Kauppalehti 22.12.10

     Yritysjohtajat kokevat hukkuvansa tietotulvaan:  Lähes puolet suurten yritysten johtajajista uskoo tehneensä vääriä strategisia päätöksiä, koska käytettävissä on ollut virheellisiä tai vanhentuneita tietoja.  Suomalaisisten suuryritysten päättäjistä joka kolmas pelkää erehtyneensä tärkeissä ratkaisuissa virheellisten tietojen takia.        Tiedot käyvät ilmi kyselytutkimuksesta, johon haastateltiin yli 500 suuryrityksen johtajaa 17 maassa.  Suomesta kyselyyn osallistui 26 johtajaa.     Noin puolet tutkimuksen yritysjohtajista koko hukkuvansa tietotulvaan.  Vastaajat kaipasivat yrityksiinsä parempia tiedonhallintajärjestelmiä, mutta suomalaisjohtajat ovat keskimäärin selkeästi muuta maailmaa tyytymättömämpiä käytössään oleviin tietotyökaluihin.                               

♦ Maaseudun Tulevaisuus 14.6.10:

    Pohjois-Savon kunnanjohtajat tekivät periaatepäätöksen maakunnallisen verkkoyhtiön perustamisesta. Pohjois-Savo on ensimmäinen maakunnista, joka yhdistää kuntien laajakaistahankkeet maakunnalliseksi projektiksi. "Hanke häivyttää osaltaan mielikuvaa Pohjois-Savosta taantuvana maakuntana", Veikko-hankkeen hallitusryhmän puheenjohtaja, Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen sanoo.

♦ Kauppalehti 15.1.10: 

    Deloitten Technology Fast 50 -ohjelmassa etsitään Suomen nopeimmin kasvaneita teknologiayrityksiä.  Kasvun mittarina käytetään liikevaihdon kasvua viimeisen viiden vuoden ajalta.  Nopeimmat kasvajat yli 3000 prosentin kasvuvauhdissa.  Sijoitus ja kasvuprosentti:  1. Endero Oy 3277 %,  2. Roottori Oy 3062 %,  3. Labyrintti Media Oy 2262 %, 4. Severa Oy 1304 %,  5. Sievo Oy 1296 %.