Vastuullista yritystoimintaa

OMATUNTOTALOUS

Haapala, Aavameri; Hopeasulkapalkittu opas uuteen bisnesajatteluun. Yritysten on siirryttävä brändilähtöisestä ajattelusta ihmislähtöiseen.  Kirja kertoo, miten tehdä omatuntotaloudessa tuloksellista mutta vastuullista bisnestä.  2008, 192 s. Tilattavissa www.talentumshop.fi 


SYNERGIA  -  vastuullisen yritystoiminnan menestysmalli

Lehtipuu, Monni; Kirja kertoo vastuullisuuden liittämisestä strategiaan sekä yhteiskuntavastuun arviointimallista, jonka avulla yritys voi jatkuvasti kehittää toimintaansa ja sidosryhmävuorovaikutustaan.  2006, 3007 s. Tilattavissa www.talentumshop.fi


KAIKKI TOIMIALAT OVAT VIHREITÄ  -  Pienennä päästöjä, paranna tulosta

Katja Antila;  Kirja kertoo, miten yritykset ja yhteisöt eri toimialoilla ovat tehostaneet toimintojaan, parantaneet tulostaan ja pienentäneet ympäristövaikutuksiaan.  Samalla nämä yritykset ovat lisänneet tuottavuuttaan, tuotteidensa markkinoitavuutta ja asiakastyytyväisyyttä.  Mitä ne ovat tehneet? Ja miten?  2010, 139 s.  Tilattavissa www.talentumshop.fi.