Palveluliiketoiminta

MAHDOLLISUUKISEN KENTTÄ  -  Raimo Hyötyläinen, Maaria Nuutinen (toim.) - 2009                                                         Palveluliiketoiminta ja vuorovaikutteinen johtaminen  

Kirjassa pohditaan palveluliiketoiminnan kehittämisen johtamista murroksen kenttänä, jossa yrityksen on löydettävä tiensä erilaisten mahdollisuuksien, uhkien ja reunaehtojen keskellä. Tässä murroksessa myös uudenlainen johtajuus voi kehittyä  -  ja sen kehittyminen on palveluliiketoiminnan rakentumisen ehtona.

Tässä kirjassa on erityisesti käsitelty teknologiayritysten palveluliiketoimintaan siirtymisen edellytyksenä olevia johtamismuotoja sekä johtamisinnovaatioiden muodostumista sekä palveluliiketoimintaan siirtyminen monivaiheisena prosessina.  Kirja onkin suunnattu teknologialähtöisten yritysten johdolle ja muille asiantuntijoille.

Kirjan kirjoittajat edustavat palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen parhaita kotimaisia osaajia. Kirjan kirjoittajat tulevat VTT:ltä liiketoiminnan ja organisaatioiden tutkimuksen piiristä, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin ja johtamisen laitokselta sekä Helsingin yliopiston Toiminnan, kehityksen ja oppimisen yksiköstä.

Lisätietoja kirjasta  www.teknologiainfo.net