Yrittäjyys

  Kaikille yrittäjille sijaispalveluja  1.10.10

Naisyrittäjien sijaispalvelusta suunnitellaan valtakunnallista kaikkia yrittäjiä palvelevaa järjestelmää.  Maatalouslomittajajärjestelmän kaltainen palvelu auttaisi etenkin yksin yritystä pyörittäviä naisia.  Valtakunnallinen sijaispalvelumalli esitetään vuoden 2012 loppuun mennessä.  Lisätietoja: helena.palmgren@ttl.fi, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos, puh 030 474 2643  sekä pirjo.vuorenpaa@ely-keskus.fi, naisyrittäjävastaava, Keski-Suomen ELY-keskus, puh 0400 698 564.

►Mitä on "ketjuyrittäjyys"?

Ketjuyrittäjyys tarkoittaa toimimista taloudellisesti itsenäisenä yrittäjänä ketjun tai verkoston jäsenenä. Verkostoissa toimijoilla on  sama päämäärä ja yhteistoiminta hyvin tiivistä. Tunnetuin ketjuyrittäjyyden muoto on franchising.  Lue lisää www.ketju.fi. Sivuilla on esitelty myös ketjuja, jotka tarjoavat yrittäjyysmahdollisuutta hyvin monenlaisilta aloilta.

►Yritys-Suomi neuvoo puhelimitse aloittavaa yritystä

Yritys-Suomi -palvelujärjestelmää ylläpitää työvoima- ja elinkeinoministeriö.  Palvelujärjestelmä löytyy osoitteesta www.yrityssuomi.fi.  Palvelun piiriin on lisätty alkaville yrityksille puhelinpalveluna yritysneuvontaa. Puhelinpalvelu neuvoo virka-aikana klo 9-16.  Suomenkielinen palvelunumero on 010 194 680.