Rakentaminen, remontointi

Tilaajavastuulaki - harmaan talouden torjuntaan

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/06) eli niin kutsuttu tilaajavastuulaki astui voimaan vuonna 2007.  Työn tilaaja velvoitetaan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa.  Lailla pyritään harmaan talouden torjuntaan ja sen tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista.  Tilaajavastuulain noudattamista valvoo koko Suomessa Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

www.tilaajavastuu.fi

on verkkopalvelu, joka tarjoaa kaikki tarvittavat työkalut tilaajavastuulain hoitamiseen. Nettipalveluna koostetaan tilaajavastuulain edellyttämät tiedot sekä tiedot pitää ne ajan tasalla.  Palvelumuotoja on mm. Valvoja-palvelu, joka automatisoi tilaajavastuulain valvonnan tarkastamalla kaikki tilaajavastuulain dokumentit puolestasi.

Luotettava Kumppani -palvelussa voi tarkistaa, mitkä yritykset ovat jo mukana "Luotettava Kumppani" -ohjelmassa mm,