Työterveys ja työturvallisuus (TTT)

 


Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) http://osha.europa.eu  -   tehtävänä on turvallisuuden, terveyden sekä tuottavuuden lisääminen Euroopan työpaikoilla.  Euroopan unioni perusti viraston vastaamaan työterveyttä ja työturvallisuutta koskevan tiedon tarpeeseen.  Virasto sijaitsee Bilbaossa, Espanjassa.  Sen tavoitteena on parantaa työssäkäyvien ihmisten elämää edistämällä teknisen, tieteellisen ja taloutta koskevan tiedon kulkua kaikkien työterveys- ja työturvallisuusalalla toimivien välillä.


 

EU-OSHA on julkaissut raportin, jossa käsitellään, minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia TTT-asioiden sisällyttämisessä yliopisto-opetukseen on.   Raportin mukaan TTT-näkökohtien sisällyttäminen yliopistotason koulutukseen on muita koulutustasoja haasteellisempaa.  Raportti on luettavissa täältä.


 Eurooppalainen kunnossapidon turvallisuuskampanja käynnistyi maailman työsuojelupäivänä 28.4.10

Laaja joukko yleiseurooppalaisia ja monikansallisia organisaatioita on yhdistänyt voimansa EU-OSHAn kanssa Kunnossapidon turvallisuuskampanjaan 2010-2011, jonka avulla pyritään vähentämään työperäisiä onnettomuuksia.  "Euroopassa arviolta jopa 20 % kaikista työtapaturmista liittyy kunnossapitoon, ja monilla aloilla yli puolet kaikista tapaturmista sattuu kunnossapitotöiden yhteydessä.  10-15 % kaikista kuolemaan johtavista työtapaturmista liittyy kunnossapitotoimiin.  On siis hyvin tärkeää, että kunnossapitotoimet tehdään kunnolla, työntekijöiden terveys ja turvallisuus huomioon ottaen", sanoi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtaja tohtori Jukka Takala.

Eurooppalaisen kunnossapidon turvallisuuskampanjan suomalainen verkkosivusto: http://osha.europa.eu/fi/campaigns/hw2010/?utm_source=oshmail&utm_medium=email&utm_campaign=oshmail-98