Toiminta-ajatus

ProOsa ry

Päätarkoituksena on edistää yritysten toiminnan kehittämistä ja osaamisen kartuttamista kannustamalla ja aktivoimalla yrityksiä uudistumaan, verkostoitumaan ja parantamaan inhimillisiä voimavarojaan.  

 


ProOsa ry:n tavoitteena on toimia yleisesti

  •  yritysten sisäisen kehittämistoiminnan aktivoijana ja uudistumisen edistäjänä, 
  •  yrittäjien ja yritysten henkilöstön inhimillisten voimavarojen parantamisen edistäjänä 
  •  osaamis- ja yhteistyöverkostojen synnyttämisen edistäjänä.

Yhdistys pyrkii vaikuttamaan myös yleisesti siihen, että

  •  julkiset yrityspalvelut, yritystuet ja -rahoitukset sekä muut yhteiskunnalliset resurssit ohjautuvat tasapuolisesti eri kokoisten ja erilaisten yritysten lisäarvoksi.

ProOsa  edistää  -  aktivoi  -  yhdistää  -   toteuttaa   -  vaikuttaa