Toimintatapa

HANKKEEN TOIMINTATAPA OLI PROAKTIIVINEN. HANKEHENKILÖSTÖ SITOUTUI YHTEISTYÖKUMPPANINA YRITYKSEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN.

 

TOIMINTOPROSESSI:

 

"Sisäinen kehittäminen

Toimintamme perustuu sekä asiakaskohtaiseen, räätälöityyn asiantuntija- ja valmennuspalveluun tai ryhmäkohtaisiin avoimiin valmennuksiin. Kehittämisellä tähdätään tulevaisuuden tavoitteisiin ja sitä vastaavaan osaamisen lisäämisen tarpeisiin.

Tilannearvio

Asiakasyrityksessä tehdään lähtötilanteen arvio, jossa käydään lävitse joko keskusteluin tai analyysein yrityksen toiminta ja tavoitteet sekä niitä vastaavana nykytilanne asiakkaista, henkilöstöstä ja taloustilanteesta.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma koostuu kumppanuuteen perustuvasta yhteistyösopimusehdotuksesta, kehittämissuunnitelmasta aikatauluehdotuksineen.

Toteutus

Yhteistyösopimuksen mukaisesti hankkeen kehittäjät toimivat kehittämistyön aktivaattoreina ja konsltteina sekä järjestävät sovitut valmennukset. Niiden sujumista ja asiakastyytyväisyyttä seurataan. Kehittäjät toimivat asiakasyrityksissään muutosprosessin edistäjinä ja varmistavat, että suoritettavat toimenpiteet vievät yritystä kohti tavoitteidensa saavuttamista.

Osaamisen kehittymisen prosessi

Muutosprosessin edetessä uuden oppimisen kautta osaamiseen, asiakasyritystä tuetaan uuden osaamisen käyttöönotossa ja vanhojen käytäntöjen poisoppimisessa."

 

Ota yhteyttä seijalahti@gmail.com, seija.lahti@proosa.fi puhelin 050-594 5834, jos haluat toteuttaa saman prosessin yrityksessäsi nyt.