Hankkeen toimintasuunnitelma vuosille 2008-2010

Vuosi 2008Vuosi 2009Vuosi 2010-11
Toimintamallin ja yhteistyöverkoston kehittäminenToiminnan kehittäminen kohderyhmissä ja toiminta tukiverkostossaToiminnan vakiinnuttaminen

- taustaselvitykset, ostopalvelutarjoukset
sekä pelisääntöjen luominen valmennuksiin

- synergiaprojektien ja muiden yhteistyökumppaneiden tarjonnan selvitys sekä pelisääntöjen luominen, yrittäjien tukiverkostojen luominen, vastuut

- hanketoiminnan toteutuksen organisointi, kehittämissuunnitelmat, valmennus sekä seurantajärjestelmien kehittäminen

- infotilaisuudet ja tietoiskuvalmennukset

- asiakas- ja aluekartoituksien aloitus

- aktiivisen Internetin kehittäminen

- Proosalehti

- analyysit, kartoitukset, suunnitelmat, valmennukset, konsultoinnit

- yleiset koulutustilaisuudet

- infotilaisuudet ja tietoiskuvalmennukset

- benchmarking

- yhteistyöverkostotoiminta

- ProOtiimin osaamisen lisääminen

- raportointi

- dokumentointi

- www

- Proosalehti

- asiakasjärjestelmien parantaminen ja vakiinnuttaminen

- täydentävät koulutukset ja konsultoinnit

- järjestelmien ylläpitoon siirrot

- seurannat, vertailut

- raportointi

- dokumentointi

- www

- Proosalehti

- hankearviointi ja kohdennus

- lisärahoituksen haku

- loppuraportointi