Lopputulos

NÄITÄ PARANNUKSIA  HANKEHENKILÖSTÖ TAVOITTELI SAAVUTETTAVAN YHTEISTYÖKUMPPANUUDEN JA ASIAKKAAN OMAN AKTIIVISUUDEN KAUTTA:

 

"EU-hankkeiden yhtenä kehittämisstrategiana on saada suoritetuilla toimenpiteillä ja panostuksilla aikaiseksi pysyviä käytäntöjä.

Tätä me hankehenkilöt tavoittelemme:

  • Asiakasyrityksessä juurtuu käytäntöön, että kehittämistyö ja toiminnan jatkuva parantaminen on yksi arkityön avaintehtävistä.
  • Osaamisen lisäämisellä asiakasyritys vahvistaa asemiaan markkinoilla.
  • Osaamisen lisäämisellä henkilöstö parantaa omaa työmarkkinakelpoisuuttaan.
  • Osaamista johtamalla yritys kykenee joustavammin vastaamaan muutospaineiden haasteisiin.
  • Asiakasyritys huomaa, että osaamista voi lisätä myös verkostoitumalla.
  • Yritys oppii luonnikkaasti käyttämään hyväkseen erilaisia yritysten julkisia tukipalveluita."

 

Ota yhteyttä, jos haluat nyt parantaa kilpailukykyäsi ja toimintojasi: seijalahti@gmail.com, seija.lahti@proosa.fi, puhelin 050-594 5834.