Asiakkaat

AKTIIVISTEN ASIAKKAIDEMME TUNNUSMERKKEJÄ OLIVAT:

 

"Asiakkaillamme on halu parantaa toimintaansa

Asiakkaitamme ovat erisuuruiset yritykset toimialasta riippumatta sekä sellaiset yhteisöt, jotka hankkivat tulorahoituksensa pääsääntöisesti ilman tukirahoitusta. Tärkeintä on, että yritys tai yhteisö, jonka kanssa yhteistyösopimus solmitaan, myös itse sitoutuu vahvasti kehittämistoimiin.

ProOsa kannustaa erityisesti mikroyrityksiä, joiden toiminta kaipaa uudistusta tai jotka palkkaavat uutta työvoimaa tai haluavat verkostoitumalla saada vahvuutta toimintaansa, ottamaan yhteyttä."