Toiminta

NÄIN PROOSA -HANKE TOIMI:

 

"HAASTE: Miten edistetään pk-yrityksen osaamisen kehittämisen prosessin syntymistä?

ProOsa-hanke - tuottavuuden ja osaamisen proaktiivinen kehittämishanke - kattaa toiminnallaan koko Etelä-Savon maakunnan. Pääpaikkana hankkeella on Mikkeli ja lisäksi omasta seutukunnallisesta toiminnasta vastaavat Pieksämäen ja Savonlinnan aluetoimistot sekä Mikkelistä ohjautuva Juvan seutu ja Kangasniemi.

Asiakkaamme turvaavat kilpailukykyään

Runsas puolet ProOsan asiakaskunnasta tulee pienistä ja mikroyrityksistä, jotka Etelä-Savossa muodostavat pääasiallisen yrityskannan ja ovat kohteena varsin haasteellisia. Yritysasiakkaalla tulee olla itsellään vahva halu kehittyä ja kehittää toimintaansa, jota ProOsa tukee muutosaktivaattorina, asiantuntijuudella ja taloudellisesti siten, että tavoiteltu muutos toteutuu tuottavuuden, luottamuksen ja terveen työyhteisörakenteen hengessä. Hanketoiminnan luotettavuutta ja hyväksyntää vahvistavat hankkeen toimijataustaryhmät SAK, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Etelä-Savon Yrittäjät sekä muut aktiiviset työelämätoimijat.

Kehittämistyö osaksi yrityksen arkea

Hanke toimii vahvasti asiakaslähtöisesti ja aina kulloinkin kyseessä olevan yrityksen ehdoilla niin aikataulullisesti kuin toimintatapavalinnoillakin aivan sen mukaan, mistä näkökulmista lähdetään etenemään ja mitä tavoitellaan - parannetaanko olemassa olevaa toimintaa - muutetaanko toimintajärjestelmiä - uudistutaanko täydellisesti - vai mitä muuta muutostarve sitten koskeekin. Tärkeintä on, että suunniteltu muutos toteutuu ja sen edellyttämä oppiminen ja osaaminen lisääntyy sekä poisoppiminen vanhoista käytänteistä onnistuu. Tässä muutosprosessissa hankkeen työyhteisökehittäjät toimivat yhteistyökumppaneina ja muutosagentteina.

Tukiverkostosta voimaa

ProOsa-hanke kokoaa alueellisesti yritysten tukiverkoston, johon yhteistyökumppaneina voivat kuulua mm. työterveys- ja työturvallisuuslaitokset, TE-keskuksen yritys- ja maaseutuosastot sekä työvoimahallinto, koulutus-, oppisopimus- ja maahanmuuttajaorganisaatiot sekä synergiaprojektit ja yksityiset koulutus- ja konsultointiyritykset. Verkostoon voivat kuulua myös rahoituslaitokset ja investointeja ja innovaatioita tukevat organisaatiot. Tukiverkoston kautta ohjataan asiakkaalle oikea ja kohdennettu tuki ja asiantuntijuus.

Rahoitus

ProOsa-hanke on Euroopan Sosiaalirahaston osarahoittama. Hanke voi tukea asiakastaan rahallisesti ulkopuolisissa valmennus- ja konsultointikustannuksissa. Hankkeen hallinnointia toteuttaa Työväen Sivistysliitto TSL ry."