Taustaa

HANKKEEN TOIMINNAN SUUNTAA OHJASI NIIN VALTAKUNNALLISET KUIN ALUEELLISETKIN TAVOITTEET.  HANKEHENKILÖSTÖ PITI KUNNIASIANAAN OLLA EDISTÄMÄSSÄ OMAN MAASEUDUN YRITYSTEN MENESTYMISTÄ MARKKINOILLA:

 

"ProOsa-hanke toteuttaa omalta osaltaan Etelä-Savon maakunnan toimintastrategian toimenpidekokonaisuuksia ”työvoiman saatavuuden turvaaminen, palvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen, teknologian kehittäminen ja hyödyntäminen, yritystoiminnan toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn vahvistaminen”.

Protek -ja TOP10+ -hankkeet taustalla

Lisäksi ProOsa-hanke toteuttaa toimintaansa valtakunnallisen Protek-hankkeen toimintalinjoja mukaellen. Valtakunnallinen Protek-hanke syntyi valmistelutyöllä, johon TSL:n aikaisemmin hallinnoima TOP10+ hanke vaikutti hyvillä käytännöillään ja tuloksillaan. Protekin linja on ”Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan.” TOP10+ -hankehan valittiin valtakunnan kahdeksan parhaan hankkeen joukkoon v. 2007.

Hallinnoijana TSL

ProOsa-hanketta hallinnoi Työväen Sivistysliitto TSL ry. TSL on vapaan sivistystyön kaksikielinen järjestö, joka tarjoaa koulutusta aikuisväestölle. TSL on mukana monenlaisessa työelämää, arkea tai kansalaisyhteiskuntaa käsittelevässä hankkeessa. Työväen Sivistysliittoon kuuluu 35 jäsenjärjestöä: SAK:laisia ammattiliittoja, SDP sisarjärjestöineen sekä kulttuuri- ja sosiaalialan järjestöjä. TSL ylläpitää opintokeskusta, joka on vapaan sivistystyön lain alainen aikuisoppilaitos ja jolla on toimintaa eri puolilla maata. Järjestön keskustoimisto on Helsingissä, Hakaniemessä."

Lisätietoja hankepäällikkö Seija Lahti, seijalahti@gmail.com, seija.lahti@proosa.fi, puhelin 050-594 5834