Organisaatio

PROOTIIMI TOTEUTTI HANKETOIMINNAN TAVOITTEITA KOKO ETELÄ-SAVON ALUEELLA KOLMESTA ALUETOIMISTOSTA KÄSIN.  HALLINNOLLISET TUKITOIMET SIJAISIVAT HALLINNOITSIJAN HELSINGIN KONTTORISSA:

 

"Ohjausryhmä

ProOsa-hankkeen ohjausryhmän tehtäviin kuuluu hankkeen tulosten laadukkuuden arviointi sekä tiedonkulku yrityskentältä hankkeeseen ja päinvastoin. Lisäksi ohjausryhmä valvoo toimintaa ja hoitaa virallisia hankepäätöksessä kuvattuja tehtäviä. Ohjausryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa ja siihen kuuluu 13 henkilöä. Jäsenet edustavat laajasti työelämän eri toimijoita.

Johtoryhmä

ProOsa-hankkeen johtoryhmän tehtäviin kuuluu hankkeen johto, ohjaus sekä valvonta. Johtoryhmä edistää kentällä hanketietouden leviämistä ja tuo hankkeelle tietoa suuntaavista tarpeista. Johtoryhmän muodostavat hankkeen tärkeimmät sidosryhmät työntekijä-, työnantaja- ja yrittäjäpuolelta. Lisäksi on edustaja rahoittajan, hallinnoijan ja hankkeen puolelta. Johtoryhmä kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa. Johtoryhmä muodostaa myös Proosalehden toimituskunnan.

 

ProOtiimi

ProOtiimiin kuuluvat eri alueiden vastaavat työyhteisökehittäjät sekä hankepäällikkö ja koulutussuunnittelija. ProOtiimi kokoontuu 2-3 kertaa kuukaudessa ja se toteuttaa asiakaspalvelua ja kumppanuuksia asiantuntijuudella sekä omia arvoja kunnioittaen.

 

Johto- ja ohjausryhmän sekä ProOtiimin yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivuilta."

Lisätietoja hankepäällikkö Seija Lahti, puhelin 050-594 5834, seijalahti@gmail.com, seija.lahti@proosa.fi