Historian laajin teollisuuspalvelujen kehittämishanke Lapissa luo uusia menestystarinoita

1.1.2016Lahdetekstit ja julkaisija: Teksti: Anna Kantola ja Jenni Lintula Kuvat: Digipolis Julkaisija: Rakennerahastot.fi Pohjois-Suomi

 

Historian laajin teollisuuspalvelujen kehittämishanke Lapissa luo uusia menestystarinoita


Onneksi olkoon Lappi!

Lappi valittiin vuonna 2014 yhdeksi Euroopan klustereiden kehittämisen mallialueeksi kuuden muun kärkialueen joukossa. Klusterimallialueet Hampuri, Tukholma, Keski-Portugalin suuralue, Ranskan Nord-Pas de Calais ja West Region Romania sekä Lappi on valittu kehittämään ja toteuttamaan uusia eurooppalaisia klustereiden toimintatapoja, jotka hyödyntävät innovatiivisesti muun muassa alueiden luonnollisia vahvuuksia. EU:n mallialueena Lappi pääsee hyödyntämään kansainvälistä huippuasiantuntemusta klusterikehittämisessä.

Yksi klusterimallialueita sparraavista asiantuntijoista on prosessiteollisuuden ja klusterikehittämisen huippuammattilainen, professori Stan Higgins, joka palkittiin vuoden 2014 parhaana klusterijohtajana Euroopassa.

"Lapin vahvuutena ovat ennen kaikkea osaavat ja korkeasti koulutetut sekä alueen kehittämiseen sitoutuneet ihmiset. Se on erittäin hyvä perusta menestykselle. Yksi Lapin suuri mahdollisuus on osaamisen viennissä", sanoi elokuussa Kemissä Arctic Business Concept (ABC)-hankkeen alkutapaamisessa vieraillut Stan Higgins.

Higgins korosti, että Lapin arktiset olosuhteet ovat luoneet monenlaista erikoisosaamista, jota löytyy harvoilta muilta alueilta. Lisäksi alueella on pitkät perinteet puunjalostuksessa ja raskaassa teollisuudessa, jotka ovat luoneet pysyviä työpaikkoja.

ABC-hankkeessa yhteistyössä lappilaisia kasvua ja kilpailukykyä tavoittelevia yrityksiä – uusia menestystarinoita

Juuri alkanut Arctic Business Consept (ABC) -hanke keskittyy EU:n klusterimallialueelle asetettujen tavoitteiden jalkauttamiseen.

"Ykkösprioriteettina ABC –hankkeessa ovat nimenomaan pk-yritykset, jotka haluavat saada uusia asiakkaita, laajentua uudelle toimialalle, kehittää tuotteita ja palveluja tai vaikkapa kansainvälistyä. Hanke tuo pk-yrityksille paremman palveluvalikoiman ja avaa pääsyn lappilaiseen ja kansainväliseen verkostoon", kertoo ohjelmapäällikkö Kari Poikela Digipolikselta.

Tuoreeseen ABC -hankkeeseen ovat jo eri tavoin ehtineet mukaan muun muassa Akkoy Service Oy, Eventum Oy, Maanrakennus Alamäki Oy, M-Space, PJ-metalli Oy, Styrud Boreal, Suunnittelu ja Asennusten Valvonta – SAV nykyisin Etteplan Oy, Tervolan Konepaja Oy, Norrhydro Oy, Caverion Kemi-Botnia Mill Service, Agnico Eagle ja Kemin kaivos. Yritysten yksityisrahoitusosuus hankkeesta on yhteensä 60 000 €.

ABC-hankkeen päätoteuttaja on Digipolis Oy yhteistyökumppaninaan Team Botnia Oy Torniosta Meri-Lapin osalta. Osatoteuttajina ovat Sodankylän kunta, Rovaniemen Kehitys Oy ja Kolarin, Kittilän sekä Ylitornion kuntien muodostama alue yhteistyössä Digipoliksen kanssa. Hankkeen toiminta-alueena on koko Lappi, mutta erityisenä painopistealueena ja yhteistyökumppanina osatoteuttajien alueiden lisäksi on Itä-Lappi.

"Kun yritys lähtee yhteismessuosastolle, toimintatapa on systemaattisempi"

Teollisuus- ja kaivosalan tilaajilla on erityisiä vaatimuksia palvelutoimittajille muun muassa ympäristön, turvallisuuden ja laadun suhteen.  ABC-hankkeessa lappilaisten yritysten on mahdollisuus päästä kehittämään palveluita ja tuotteita vastaamaan tilaajien Health, Safety, Environment & Quality (HSEQ) -vaatimuksia. 

ABC- hankkeessa kehitetään edelleen Arctic Business Design - hankkeessa hyväksi havaittua yritysten yhteismessusosasto-konseptia. Levillä marraskuussa järjestettävään kaivannaisalan kansainväliseen FEM2015 -suurtapahtumaan ABC-hankkeen järjestämä yritysten yhteismessuosasto on jo täynnä. Teollisuus- ja kaivosalan huoltopalveluyritys Akkoy Service Oy on yksi kymmenestä lappilaisesta yhteismessuosastolle osallistuvasta yrityksestä. Toimitusjohtaja Arto Koivumaalla on käytännön kokemusta hankkeiden tarjoamista yhteismessuosastoista. 

"Kun yritys lähtee messuille osallistujaksi yhteismessuosastolle, toimintatapa on systemaattisempi. Messuosasto on myös tukikohta, missä voi käydä asiakkaiden kanssa neuvotteluja. PK-yritysten yhteisponnistuksena toteutettu messuosasto on myös iso ja näyttävä, sellainen, johon yksittäisenä yrityksenä ei olisi mahdollisuutta. "

Yritysten kanssa yhteistyössä messuille osallistuminen on osaltaan mahdollistanut uusien asiakaskontaktien muodostumisen sekä yrityksen liikevaihdon ja työntekijämäärän tasaisen kasvun.


"Suurin osa uusista asiakaskontakteista on saatu yritysten yhteisosastoilla. Tapahtumiin osallistuminen on tärkeä pk-yrityksille myynnillisesti. Viimeisen kahden vuoden aikana Akkoy Servicen työntekijämäärä on kasvanut kymmenestä kahteenkymmeneen työntekijään", kertoo toimitusjohtaja Koivumaa Akkoy Service Oy:ltä.

Seuraava ABC- hankkeen järjestämä yritysten yhteismessuosastomahdollisuus lappilaisille yrityksille on Pohjoinen Teollisuus tapahtumassa 2016 Oulussa. Osallistuminen hankkeen järjestämälle yhteismessuosastolle on yritykselle maksullista ja paikat täytetään varaamisjärjestyksessä.

Lisätietoja hankkeesta:

Vastuuviranomainen:
Lapin liitto

Hakija: 
Kemin Digipolis Oy (osahakijat: Sodankylän kunta, Rovaniemen Kehitys Oy)

Toteuttamisaika: 
1.4.2015-31.3.2018

Toteuttamisalue: 
Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson ja Tunturi-Lapin seutukunnat.

EU- ja valtion tuki yht.
1 215 776 €

Rahoitus yhteensä:
1 622 657 €

Lisätietoja hankkeen toiminnasta ja palveluista:
Kari Poikela
Ohjelmapäällikkö
050 435 8283
kari.poikela(at)digipolis.fi
www.digipolis.fi

 


ProOsa - yritysten uudistumisen ja osaamisen edistäjä

Seija Lahti, seija.lahti@proosa.fi, 050 594 5834