Kuluttajapalvelujen turvallisuusvalvontaa siirretään kunnilta valttiolle - kannattaa lukea!

20.12.2015

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti 17.12.15, että kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonta valtiollistetaan.

Kaikki muutokset, jotka toteutetaan eivät vaikuta kuitenkaan siihen periaatteeseen, että 

  • ensijainen vastuu
  • tavaroiden ja palveluiden turvallisuudesta
  • kuuluu edelleenkin toiminnanharjoittajille
  • joita ovat - valmistajat - maahantuojat - myyjät tai palveluntarjoajat 

Lisätietoja: vanhempi hallitussihterri Laura Holkko, puh. 029 50 60092

 

Liitteenä tiedote

  •