Rutkasti työtä tekeville - aktivoituuko 3 miljardia?

15.11.2015

LÄHDE: Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema tiedote 212/15 5.11.15 koskien kyselyä 60-70 luvulla rakennetuista asunnoista ja niiden korjaustarpeista.

60- ja 70-luvulla rakennettuja asuntoja aiotaan remontoida lähivuosina liki kolmella miljardilla.

 

Jopa noin 66 000:een 1960-1970 -luvulla rakennettuun asuntoon on tulossa remontti seuraava viiden vuoden aikana.  Korjauksiin investoitaisiin noin 2,7 miljardia euroa.  Erityisesti suunnitteilla on putki-, julkisivu- sekä ikkuna- ja oviremontteja.  Nämä tiedot selviävät ELY:n teettämästä kyselytutkimuksesta.

- Noin 70 prosentilla vastanneista on suunnitelmissa putkiremontti tai muu talotekniikan uusiminen

- Noin 50 prosentilla julkisivuremontti tai vesikaton korjaus

- Noin 30 prosentilla ikkunoiden tai ulko-ovien vaihtaminen samoin pihojen kunnostustoimenpiteitä

- Lisäkerroksia ja hissin rakentamista suunnittelee noin 6 prosenttia

KIINNOSTUS PUURAKENTAMISEEN?

Puun käyttö korjausrakentamisessa on nykyisten määräysten mukaan mahdollista.  28 % ilmoitti kiinnostuksensa puunkäyttömahdollisuuksista

"Vastaukset kertovat, ettei puun käyttömahdollisuuksia vielä tunneta perinteisten korjaustapojen rinnalla.  Puu sopii hyvin lähiökerrostalojen julkisivujen energiakorjauksiin sekä lisäkerros- ja täydennysrakentamiseen," toteaa neuvotteleva virkamies Reima Sutinen.

Kyselytutkimuksen suoritti Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy.  Kyselyyn vastanneet olivat pääosin asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijöitä, hallitusten puheenjohtajia ja jäseniä sekä muita kerrostalokiinteistöjä hallinoivia henkilöitä.  Vastanneita oli kaikki 3376 henkilöä.

Loppuraportti: http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/kyselytutkimus_suomalaisen_kerrostalokannan_todellisesta_korjauspotentiaalista_10_2015.98033.xhtml

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Reima  Sutinen TEM puh. 029 506 2108 ja vastuullinen projektipäällikkö, Eero Pulkkinen, Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy, puh. 044 779 9279


ProOsa ry - yritysten uudistumisen ja osaamisen edistäjä