Matkailun verkko-opinnot - kiehtovien ilmiöiden kokonaisuus

29.8.2015

Matkailun edistäminen kuuluu kaikille. Jokainen meistä, joka on matkailijoiden kanssa tekemisissä antaa viestin matkailijan mielikuviin niin itsestään kuin paikkakunnasta ja kansakunnastakin.

Yhteiskunnan rakennemuutoksen jatkuessa matkailun asema korostuu entisestään ja alalla tarvitaan monitaitoisia ja - tietoisia osaajia. Sen lisäksi tarvitaan ja varsinkin pienillä paikkakunnilla jokaiselle avoin, auttavainen ja iloinen  asenne, jolla edistetään oman paikkakunnan parhaimpien puolien ja matkailukohteiden esille tuomista.  Verkko-opinnot on oivallinen opiskelumuoto matkailun saloihin.

 

Matkailun verkko-opetuksen sisällön tuottamisesta ja kehittämisestä vastaa Itä-Suomen yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos.

Sisällöltään opintokokonaisuus vastaa Matkailualan verkostoyliopiston monitieteellistä perusopintokokonaisuutta

Matkailun perusopinnot  25 op

 • Johdanto 2 op
 • Matkailun aika- ja alueulottuvuus yht 8 op, josta Matkailun historia ja tulevaisuus 4 op ja Matkailu alueellisena ilmiönä 4 op
 • Matkailun yhteiskunnalliset rakenteet ja prosessit 6 op, josta Matkailu sosiokulttuurisena ilmiönä 3 op ja Matkailun yhteiskunnalliset kytkennät 3 op
 • Matkailu taloudellisena toimintana 6 op
 • Kansallinen matkailun edistäminen ja säätely 3 op

Matkailun aineopintoja

 • Suomalainen kulttuuri ja matkailu 4 op
 • Matkailun verkkoliiketoiminta 5 op
 • Matkailun liiketoimintaosaaminen 6 op

Opiskelusta

 • Kaikki voivat ilmoittautua iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta
 • Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole
 • Opinnot voi aloittaa milloin vain ympäri vuoden
 • Opiskelu tapahtuu joustava etäopiskeluna verkossa
 • Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumaton
 • Asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä ja materiaaleja on saatavilla verkko-oppimisympäristöissä
 • Perusopintokokonaisuuden suorittamiseen (25 op) opiskelijalla on  opinto-oikeutta kolme lukukautta ja yksittäiseen opintojaksoon yksi lukukausi
 • Itsenäisen opiskelun tueksi verkossa on järjestetty myös tuutorointia.
 • Tarjolla myös maksutonta opintoneuvontaa

HINTA : Perusopintokokonaisuus 250 euroa, yksittäinen opintojakso 10 euroa/op

YHTEYSTIEDOT: Suunnittelija Heli Reijonen, puhelin 050 467 7220, heli.reijonen@uef.fi sekä koulutussihteeri Sari Riikonen puhelin 050 466 8599, sari.riikonen@uef.fi

ILMOITTAUTUMINEN:  www.uef.fi/avoinyliopisto


Tässä opiskelumahdollisuus, joka ehdottomasti kannattaa hyödyntä!

Seija Lahti ProOsa ry - yritysten osaamisen ja uudistumisen edistäjä