Vuoden Pekka ja Manta julkistettiin Rantasalmella 1.8.2015

2.8.2015

MANTA JA PEKKA vm 2015:  vastajulkistetut arvonimien haltijat Leena Suhonen ja Jere Malinen Rantasalmelta
MANTA JA PEKKA vm 2015: vastajulkistetut arvonimien haltijat Leena Suhonen ja Jere Malinen Rantasalmelta
PEKKA seurassaan Manta sekä Liisa Kämäräinen ja Risto Nyyssönen seuraavat, kun PEKKA kurkistaa onkos kukat ehkä Lintukodosta..
PEKKA seurassaan Manta sekä Liisa Kämäräinen ja Risto Nyyssönen seuraavat, kun PEKKA kurkistaa onkos kukat ehkä Lintukodosta..
Nyt on kaikkien helppo hymyillä! Uudet Manta ja Pekka -arvonimeä kantavat Leena ja Jere sekä vuoden 2014 Manta ja Pekka Liisa ja Risto.
Nyt on kaikkien helppo hymyillä! Uudet Manta ja Pekka -arvonimeä kantavat Leena ja Jere sekä vuoden 2014 Manta ja Pekka Liisa ja Risto.

Rantasalmen Lipposmarkkinoilla, joita Rantasalmen yrittäjät ovat järjestäneet jo yli 30 vuotta, julkistettiin perinteitä noudattaen Rantasalmen Matkailun valitsemat henkilöt, jotka voivat kantaa Pekka ja Manta -arvonimeä vuodeksi eteenpäin.

Manta tai Pekka arvonimet voivat saada henkilöt, joiden katsotaan omalla persoonallaan ja työllään vaikuttaneen positiivisen vireen ylläpitämiseen kunnassa.  Jokainen valittu henkilö on ansainnut arvonimensä omista lähtökohdista kummunneista teoista, jotka luonnollisesti poikkeavat vuosittain toisistaan.

Manta ja Pekka esiintyvät kautensa aikana useissa kunnassa pidettävissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa, mutta ennenkaikkea he toimivat kumpikin tahoillaan edelleenkin omien arvojensa mukaisesti vaikuttaen näin esimerkillisesti  hyvien asioiden vierimisessä tulevaisuuteen ja kannustaen muitakin oman kunnan hyvinvoinnin edistämiseen ja positiivisen julkikuvan syntymisen kunnasta.

Lipposmarkkinoilla 1.8.15 valitut

Vuoden Manta -arvonimi myönnettiin  L e e n a  S u h o s e l l e.

Hänen kunniakirjassaan perusteiksi mainitaan:  "Olet tehnyt vuosia työtä luottamushenkilönä ja kyläaktiivina.  Vaikutat paikallisesti ja seudullisesti.  Tuot myönteistä pöhinää Rantasalmelle ja erityisesti Tuusmäen kylälle, jossa viime vuosina on valmistunut mm. kyläsuunnitelma sekä jokavuotinen kesäteatterinäytelmä. Näissä olet ollut aktiiviseti mukana.  Sinut on palkittu vuonna 2009 Suomen kylätoiminta ry:n toimesta kylätoiminnan tiennäyttäjänä.

Olet tehnyt mantamaisen teon olemalla oma itsesi: iloinen, positiivinen ja idearikas rantasalmelainen toimija ja vaikuttaja."

Vuoden Pekka -arvonimi myönnettiin  J e r e   M a l i s e l l e

Hänelle perusteiksi mainitaan:  "Olet oman työsi kautta markkinoinut Rantasalmea Suomessa ja ulkomailla.  Sinut luetaan riistakirjallisuuden valtakunnan kärkinimien joukkoon.  Artikkeleittesi ja kirjojesi kautta levität tietoutta Rantasalmesta ja teet näin tärkeää paikkakunnan markkinointia.

Olet tehnyt pekkamaisen teon menestymällä luontoon ja eränkäyntiin erikoistuvana toimittajana ja tietokirjailijana tuoden esille Rantasalmen upeaa luontoa ja paikallismaisemia.

Arvonimen siirtoon osallistuivat vuoden 2014 Manta ja Pekka

Vuonna 2014 Mantaksi ja Pekaksi valitut   L i i s a   K ä m ä r ä i n e n    ja   R i s t o   N y y s s ö n e n .  Pujottivat valittujen kaulaan ulkoisiksi merkeiksi riipukset, joka ovat  paikkakunnan järvimalmista taottuja. 

Kunniakirjat allekirjoitti  ja ojensivat Rantasalmen kunnanvaltuuston puheenjohtaja  E e r o    S i s t o n e n   ja  Rantasalmen Matkailun puheejohtaja   S e i j a   L a h t i.

Erilaiset mantamaiset ja pekkamaiset teot

Vuoden 2014 Mantan teosta mainitaan seuraavasti: " Olet tehnyt vuosia työtä luottamushenkilönä ja järjestöaktiivina rantasalmelaisten hyväksi kyläläisiä unohtamatta.  Olet tehnyt mantamaisen teon menestymällä hiihtokilpailuissa valtakunnallisesti ja se on tuonut Rantasalmelle runsain mitoin positiivista julkisuutta."

Vuoden 2014 Pekka taasen: " Olet vuosikymmeniä tehnyt tinkimätöntä työtä Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen ja nuorisoteatterin hyväksi.  Olet ollut merkittävästi vaikuttamassa siihen, että Rantasalmella annetaan laadukasta musiikin ja teatteritaiteen perusopetusta.  Olet tehnyt pekkamaisen teon tekemällä puhallinorkesteria ja nuorisoteatteria valtakunnallisesti tunnetuksi ja se on tuonut Rantasalmelle runsain mitoin positiivista julkisuutta."

 

ProOsa / Seija Lahti 050 594 5834