Puuinfo-palvelusta uusi pohjoismainen liimapuukäsikirja

5.4.2015

Eurokoodijärjestelmän mukaiseksi uudistettu ja Suomeen sovellettu liimapuukäsikirja on julkaistu . Kirja on kolmeosainen verkkojulkaisu. Osat voi ladata Puuinfon nettisivulta

LIIMATTU SAHATAVARA

Liimatulla sahatavaralla tarkoitetaan kahdesta tai useammasta sahatavarakappaleesta liimaamalla valmistettua tuotetta, joka ei täytä liimapuun standardeja.  Tällaisia tuotteita käytetään sellaisenaan kantavissa rakenteissa sekä aihioina erilaisille puutuotteille kuten ikkunan karmi, hirsi, paneeli jne.  Liimattuja sahatavaratuotteita on saatavilla lujuuslajiteltuina, valmiiksi pintakäsiteltyinä jne.

LIIMAPUUKÄSIKIRJA

OSA 1.   antaa perustiedot liimapuun ominaisuuksista, valmistuksesta ja käytöstä rakentamiseen.

OSA 2    antaa perustiedot liimapuun ominaisuuksista, valmistuksesta ja käytöstä rakentamiseen.

OSA 3.  esittelee tiivistetyssä muodossa mitoituksessa käytettävät yhtälöt, arvot ja suunnittelumenetelmät. Menetelmien käyttöä havainnollistetaan esimerkein

Kirjat ovat hyödyllisiä ohjekirjoja suunnittelijoille, viranomaisille ja rakennusalan yrityksille sekä sovltuvat rakennusalan opetukseen laajasti eri oppiasteilla.

Liimapuukäsikirjan löydät    http://puuinfo.fi    edelleen Rakentaminen / Suunnitteluohjeet / Liimapuukäsikirja

 

LÄHDE:  Puuinfo-lehti