PK-yritysten avustusjärjestelmä tehostuu uuden lain myötä

30.12.2013

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa 30.12.2013


Avustusjärjestelmä pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen tehostuu.

Tavoitteena on suunnata avustuksia entistä enemmän yritystoiminnan uudistamiseen ja parantaa yritysten kilpailukykyä. Samalla avustusjärjestelmää ja avustusten hallinnointia yksinkertaistetaan.

Uusi laki voimaan 1.7.2014

Nämä uudistukset sisältyvät uuteen lakiin valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi, joka vahvistettiin presidentin esittelyssä 30.12.2013. Laki tulee voimaan 1.7.2014. Se on määräaikaisena voimassa EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2014–2020 ajan.

Järjestelmä muodostuu kahdesta avustuksesta: yrityksen kehittämisavustuksesta ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksesta. Nykyisiä avustusmuotoja yhdistetään ja lopetetaan.

Avustuksilla edistetään yritysten osaamista, kasvua ja kansainvälistymistä sekä parannetaan työllisyyttä. aiempaa risAvustuksia suunnataan nykyistä enemmän kasvuyrityksille sekä riskipitoisempiin ja vaikuttavampiin hankkeisiin. Laki sisältää myös takaisinperintää koskevat, nykyistä selkeämmät säännökset.

Kaikki avustuspäätökset tehdään jatkossa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa. Lain mukaisia avustuksia rahoitetaan sekä kansallisesti että Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmista.


Lisätiedot: teollisuusneuvos Heikki Vesa, TEM, puh. 029 506 3674

Tiedote TEM:n sivuilla: http://www.tem.fi/?s=2468&89508_m=113112