Mahdollisuutena Maisema -hanke edistää maaseutumaiseman ominaispiirteiden monimuotoisuuden säilymistä

14.9.2013

 Mahdollisuutena maisema (MAMA)

 

Mahdollisuutena maisema (MAMA) on EU:n maaseuturahaston rahoittama, ylimaakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on sekä turvata että edistää maaseutumaiseman ominaispiirteiden ja maatalousalueiden luonnon biologisen monimuotoisuuden säilymistä Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa. Hankkeen hallinnoijana toimii ProAgria Etelä-Savo/Maa- ja kotitalousnaiset ja osatoteuttajina ProAgria Keski-Suomi/Maa- ja kotitalousnaiset sekä Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset. Hankkeen toteuttamisaika on 1.2.2013–31.12.2014.edistää maaseutumaiseman