Kehittämishalu korkealla pohjoiskarjalaisilla yrityksillä

3.7.2013

Pohjoiskarjalaisten yritysten usko tulevaisuuteen on palautumassa monen hiljaisemman vuoden jälkeen. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ELY-keskus on myöntänyt rahoitusta yritysten kehittämiseen yhteensä noin 14,3 (10,5) miljoonaa euroa. Lisäksi sisällä on hakemuksia noin 26 miljoonan euron edestä. Tämä merkitsee yli 150 miljoonan euron hankevolyymia. ELY-keskuksen alkuvuoden rahoituksella myötävaikutetaan myös noin 370 uuden työpaikan syntymiseen. ELY:n tiedote 3.7.13

 

Yritysten kehittämisrahoitusta myönnettiin alkuvuonna yhteensä 14,3 miljoonaa euroa ja myötävaikutetaan noin 370 uuden työpaikan syntymiseen

Tukimuodoista suosituin oli yrityksen kehittämisavustus, jota myönnettiin 39 (33) hankkeeseen 9,9 (5,5) miljoonaa euroa. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta myönnettiin 46 (45) hankkeeseen 2,5 (2,2) miljoonaa euroa. Energiatukea myönnettiin 6 (9) hankkeeseen 0,14 (0,5) miljoonaa euroa, kuljetustukea myönnettiin 104 (140) yritykselle 0,6 (1,4) miljoonaa euroa, työllisyysperusteisiin investointeihin myönnettiin 4 (1) hankkeeseen 0,7 (0,3) miljoonaa euroa sekä tuotteistettuihin asiantuntijapalveluihin ja valmennusohjelmiin myönnettiin 0,4 (0,3) miljoonaa euroa. Lisäksi myönnettiin 11 (19) merkittävän tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmisteluun valmistelurahoitusta yhteensä 0,15 (0,27) miljoonaa euroa.

Yritysten kehittämisavustuksesta kohdistui Joensuun seutukuntaan 10,5 (6,1) miljoonaa euroa (TEM 9,3 m€/ EMR 1,2 m€), Keski-Karjalaan 1,37 (0,58) miljoonaa euroa (TEM 0,58 m€/ EMR 0,79 m€) ja Pielisen Karjalaan 0,9 (1,77) miljoonaa euroa (TEM 0,31 m€/ EMR 0,59 m€).

Viisi suurinta kehittämisavustuspäätöstä tehtiin seuraaville yrityksille:

  • John Deere Forestry Oy:lle myönnettiin 2,58 miljoonaa euroa toiminnan laajentamiseen
  • Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle myönnettiin 1,82 miljoonaa euroa toimitilojen rakentamiseen Suomen Levyprofiilit Oy:lle
  • Medisize Oy:n myönnettiin 1,23 miljoonaa euroa toiminnan laajentamiseen
  • JL-Terminaali Oy:n kehittämishankkeeseen myönnettiin 0,74 miljoonaa euroa
  • J&M Metsäkonetekniikka Oy:n kehittämishankkeeseen myönnettiin 0,42 miljoonaa euroa

Rahoituksen piirissä olevien hankkeiden käynnistymisen arvioidaan aikaansaavan lähes 80 miljoonan euron panostuksen Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittämiseen. Myönnetyllä rahoituksella arvioidaan myötävaikutettavan lähes 400 uuden työpaikan syntymiseen. Lisäksi tulevat uudistetut työpaikat, joita on selvästi uusia työpaikkoja enemmän. Verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon myönnetyn rahoituksen määrä on kasvanut vajaat 40 %. Toteutunutta kasvua voidaan pitää merkittävänä, kun otetaan huomioon kansantalouden pieni taantuma alkuvuoden 2013 aikana.

Maaseutuyritykset ovat edellisen vuoden tapaan hakeneet aktiivisesti yritystukea maaseutu-rahastosta myös alkuvuonna 2013.

Pääosa maaseudun mikroyritysten tuesta on suuntautunut elintarvike-, puu- ja matkailualan hankkeisiin. Eniten hankkeita on rahoitettu Nurmekseen, Liperiin ja Rääkkylään. Laajempien kehittämishankkeiden rahoitusosuutta on supistettu. Tällä halutaan turvata kaikkien potentiaalisten yrityshankkeiden tukirahoitus loppuohjelmakaudella, koska hakemusaktiivisuutta maaseudun mikroyrityksissä näyttää edelleen olevan.

Yritysten kehittämisrintamalla edelleen vilkasta

Maakunnan yritysten kehittämishalu ja - usko vaikuttavat olevan edelleen erittäin korkealla tasolla. Tämä on positiivinen viesti tulevaa työllisyyskehitystä ajatellen ja myös niille yrityksille, jotka vielä pohtivat omien kehittämistoimenpiteiden käynnistämistä.

ELY-keskuksen sisällä oleva hakemuskanta on selvästi suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Käsittelyssä hakemuksia on yhteensä 98 kpl (95 kpl), joiden kustannukset ovat noin 150 miljoonaa euroa (30 miljoonaa euroa). Rahoitusta edellä mainittuihin hankkeisiin on haettu noin 26 miljoonaa euroa (11 miljoonaa euroa). Haetusta rahoituksesta noin 4 miljoonaa euroa (3 miljoonaa euroa) suuntautuu maaseudun kehittämisohjelmaan ja noin 22 miljoonaa euroa (8 miljoonaa euroa) kohdistuu yritysten kehittämisrahoitukseen (TEM).

Yritysten kannattaa nyt valmistautua piristyviin markkinoihin huolehtimalla tuotteidensa, palveluidensa ja konekantansa kilpailukykyisyydestä. ELY-keskus rahoittaa strategiansa mukaisesti aloittavien, kehittyvien ja kasvukykyisten yritysten palvelujen, tuotteiden ja liiketoiminnan merkittäviä kehittämishankkeita.

Pk-yritysten kansainvälistymisen palvelut esillä

Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana järjestettiin pk-yrityksille kaksi kansainvälistymisen teematilaisuutta, joihin osallistui runsaat 130 henkilöä.

Kevään 2013 aikana Pohjois-Karjalassa organisoitiin myös maakunnan alueellinen Team Finland -toimijaverkosto. Verkoston toiminnan tavoitteena on mm. maakunnallisten yritysten kansainvälistymistä edistävien organisaatioiden yhteistyön tehostaminen.

Team Finland -toimintaan liittyen järjestetään Joensuussa 3.10.2013 TEAM Finland - KIVINET 2013 -kansainvälistymistapahtuma, jossa pääpuhujana on Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb.

Innovaatiotoiminta vilkasta

Innovaatioasiantuntijan neuvontapalveluiden kysyntä oli vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla viimevuotista aktiivisempaa. Neuvontatapahtumien lukumäärä oli yli 500 ja uusia keksintöehdotuksia tuli alkuvuonna käsittelyyn 112 kpl. Keksintöjen osalta on selkeästi havaittavissa erilaisten, uutta informaatioteknologiaa hyödyntävien palveluideoiden osuuden kasvu. Vuoden 2014 alusta alkaen keksintöasioiden valtakunnallinen Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama koordinointi siirtyy Keksintösäätiöltä Uudenmaan ELY-keskukselle. Muutoksella ei ole vaikutusta Innovaatioasiantuntijan palveluihin

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen yritysrahoituskatsaus 1/2013 -diaesitys (pdf, 912 kt)

Lisätietoja:

Johtaja Ritva Saarelainen, puh. 0295 026 168

Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, puh. 0295 026 091

Asiantuntija - bioenergia ja leader Tuomo Hämäläinen, puh. 0295 026 053


ProOsa ry  -  yritysten uudistumisen ja osaamisen edistäjä