Nollatyösopimusten ongelmien purkamiseen lähdetään syksyllä työministerin kutsumana

2.7.2013

LÄHDE: Työ- ja elinkeinoministeriö, tiedote no 142 2.7.13

Työministeri Ihalainen vauhdittaa nollatyösopimusten ongelmien purkamista

Työministeri Lauri Ihalainen kutsuu työmarkkinaosapuolet syksyllä yhteiseen tapaamiseen ratkomaan erityisesti nollatyösopimusten ongelmia. Tapaamisessa keskustellaan lainsäädännöllisistä ja sopimuspohjaisista toimista, joilla voidaan nopeuttaa nollatyösopimuksista ja pätkätöistä aiheutuvien ongelmien ratkaisemista. Lisäksi tapaamisessa on tarkoitus päivittää myös muiden pätkätöihin liittyvien asioiden valmistelutilanne.

- Nollatyösopimuksiin liittyviä kysymyksiä selvitetään työ- ja elinkeinoministeriössä, ja selvitys valmistuu elokuussa. Sen jälkeen on toimenpiteiden aika. Toivon, että työmarkkinaosapuolten tapaamisessa kyettäisiin löytämään yhteinen ratkaisumalli ongelmien vähentämiseksi, ja että nollatyösopimukset ja muut pätkätyöteemat otettaisiin osaksi syksyn työmarkkinaneuvottelujen laadullisia kysymyksiä.

Nollatyösopimuksia on monenlaisia

Niissä työntekijä on sitoutunut tekemään töitä työnantajan tarpeen mukaan. Töitä voi olla 0 - 40 tuntia viikossa, jolloin muun muassa palkkaa ja työvuoroja on vaikea tietää etukäteen. Jos työajan vaihtelusta ei ole tarkemmin sovittu, tarjotun työn määrä jää työnantajan päätösvaltaan.

Työministeri muistuttaa, että työelämän perusturva kuulu jokaiselle työntekijälle: - Ilman näköalaa tulevaisuudesta ja tulevista työvuoroista on oman elämän rakentaminen epävarmaa. Ihmisten pitäisi myös pystyä tulemaan työllään toimeen.

- Näyttää huolestuttavasti siltä, etteivät työnantaja ja työntekijä läheskään aina tiedä, mihin ovat nollatyösopimuksessa sitoutuneet. Epäselvyyttä tuntuu olevan siitäkin, mistä ylipäätään saadaan työsopimuksella sopia. Lain ehdottomia säännöksiä ei voida nollatyösopimuksilla kiertää, työministeri Ihalainen muistuttaa.

Kesäiset uutiset jäätelökioskissa työskentelevän nuoren palkattomista sadepäivistä ovat kaikille tuttuja. Myös teollisuudessa kesätyöntekijän kanssa on saatettu tehdä nollatyösopimus, vaikka hän työskentelisi kokoaikaisen työntekijän vuosilomasijaisena. Työministerin mielestä erityisesti tällaisessa tilanteessa herää kysymys nollatyösopimuksen oikeutuksesta.

- Pyritäänkö nollatyösopimuksella kiertämään lakisääteisiä velvoitteita, kuten sairausajan palkan maksamista? Halutaanko kesätyöntekijän oikeutta lisiin ja etuihin tällä tavoin rajata?

Lisätiedot:
erityisavustaja Olli-Pekka Koljonen, TEM, puh. 050 337 4651

 


ProOsa ry -- yritysten uudistumisen ja osaamisen edistäjä