Puubiomassasta voidaan jalostaa biobensiiniä halvalla, kertoo teknologian tutkimuskeskus VTT.

11.7.2013

Korkealla hyötysuhteella siunattu tuotantoprosessi on valmis markkinoille Uutisoi Taloussanomat 25.6.13

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mukaan Suomen metsätähteistä voidaan tuottaa uusiutuvia biopolttoaineita edullisesti. Bensiinin litrahinnoiksi muutettuna tuotantokustannusarviot ovat 0,5-0,7 euroa litralta.

Tuotantokustannukset ovat fossiilisten polttoaineiden verottomaan hinnan tasolla. Metsätähteistä jalostettava polttoaine on myös halvempaa kuin nykyinen tuontibiopolttoaine.

VTT vakuuttaa teknologian olevan valmis kaupalliseen tuotantoon.

Ensimmäiset tuotantolaitokset tarvitsevat kuitenkin merkittävää julkista riskirahoitusta. Rahoitushankkeita on suunnitteilla sekä kansallisella että EU:n tasolla.

Uuden biopolttoaineen tuotanto perustuu puubiomassan paineistettuun kaasutukseen, jossa biomassan kokonaishyötysuhde nousee parhaimmillaan 80 prosenttiin. Puun energiasta siirtyy polttoaineeseen jopa kaksi kolmannesta, ja sivutuotteena syntyvä lämpö hyödynnetään esimerkiksi kaukolämpönä.

EU:n tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä tuottaa 10 prosenttia liikenteessä käytettävästä energiasta uusiutuvista energialähteistä. Suomessa tavoite on 20 prosenttia.


ProOsa ry  -  yritysten uudistumisen ja osaamisen edistäjä