Tilintarkastajille yhtenäinen tutkinto- ja ammattinimike-järjestelmä tilintarkastuslain uudistamisen yhteydessä. Velvoite ilmoittaa rikoselpäilystä kirjataan lakiin.

21.5.2013

Tilintarkastuslain uudistaminen etenee tiedottaa TEM 21.5.2013

 

Tilintarkastuslain osittaisuudistuksessa tavoitteena on luoda yhtenäinen tilintarkastajien tutkinto- ja ammattinimikejärjestelmä ja keskittää tilintarkastajiin liittyvät viranomais- ja valvontatehtävät Patentti- ja rekisterihallitukselle.
 

Kaikille yhteinen perustutkinto
Uudistuksen mukaan kaikilla tilintarkastajilla olisi jatkossa yhteinen perustutkinto. Lisätutkinnolla olisi mahdollista pätevöityä ns. PIE-yhteisöjen eli julkisesti noteerattujen yhtiöiden ja niihin rinnastuvien yhteisöjen tarkastajiksi nykyistä KHT-tutkintoa vastaavasti tai julkisyhteisöjen tarkastajiksi nykyistä JHTT-tutkintoa vastaavasti.
 

Vastaava viranomainen
Lakimuutoksen myötä Patentti- ja rekisterihallitus toimisi tilintarkastuksesta vastaavana viranomaisena. Tämä tarkoittaa, että Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien pitkäaikainen tehtävä tilintarkastuksen vastuutahona lakkaa.

Hallituksen on tarkoitus antaa lakiesitys eduskunnalle keväällä 2014. Uudistukset tulisivat voimaan vuoden 2015 alusta. Vireillä olevien EU-hankkeiden vuoksi varaudutaan myös siihen, että aikataulu saattaa lykkäytyä vuodella.

Velvoite ilmoittaa rikosepäilyistä kirjataan lakiin
Tilintarkastajille on tarkoitus asettaa myös velvollisuus ilmoittaa rikosepäilyistä. Tavoite on ehkäistä harmaata taloutta. Lisäksi nykyinen tilintarkastajien 70 vuoden yläikäraja poistuu. Kyseiset muutokset valmistellaan erillisenä lakiesityksenä ja pyritään saamaan voimaan vuoden 2014 alusta.
 

Uudistaminen pitkään vireillä
Tilintarkastajien tutkintojärjestelmää ja valvontaa koskevat uudistustarpeet ovat olleet esillä 1990-luvulta asti. Lakiuudistus perustuu työryhmävalmisteluun ja selvitysmiesraportteihin. Uudistukseen liittyy lukuisia käytännön kysymyksiä tutkinnoista ja valvonnasta. Näihin otetaan pääsääntöisesti kantaa vasta uudistuksen toimeenpanossa.

EU valmistelee säännöksiä tilintarkastajien valvontaa koskevasta yhteistyöstä samanaikaisesti kotimaisen uudistuksen kanssa. Uudistuksen eteneminen otetaan huomioon lakivalmistelussa. Kansallinen valvonta toteutetaan siten, että yhteistyö Finanssivalvonnan vastuulla olevan tilinpäätösvalvonnan kanssa on saumatonta.

Lisätietoja tilintarkastuslaista työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa

http://www.tem.fi/index.phtml?s=948

Lisätiedot:
ylijohtaja Pekka Timonen, TEM, puh. 029 506 0060
hallitussihteeri Sari Koivisto, TEM, puh. 029 504 7086

Tiedote TEM:n sivuilla: http://www.tem.fi/?s=2469&89512_m=110459