Vienti Pohjois-Karjalassa aivan kohtuullisissa kantimissa vuonna 2012

30.4.2013

Pohjois-Karjalan teollisuuden viennin positiivinen kehitys päättyi vuoden 2012 aikana, mutta säilyi hyvällä tasolla verrattuna aiempiin vuosiin. Maakunnan kokonaisviennin arvo oli 1135,1 miljoonaa euroa. Laskua edelliseen vuoteen tuli 4,9 prosenttia (1193,9 miljoonaa euroa 2011).

Maakunnan viennin kehitys oli viime vuonna valtakunnallista kehitystä heikompi, sillä valtakunnan tasolla vientitaso säilyi ennallaan verrattuna aiempaan vuoteen.

Vuoden 2012 vienti oli kuitenkin lähellä taantumaa edeltävien hyvien vuosien tasoa.

Pohjois-Karjalan viennille merkittävän metallin toimialan vienti laski ja samoin tapahtui metsäteollisuuden tuotteiden kohdalla. Yritysten antamien vastausten mukaan 52 % vastaajista arvioi vientinsä kasvavan tulevan vuoden aikana. Maakunnan vienti on edelleen voimakkaasti keskittynyttä. Viennistä noin 73 % tekee 10 suurinta vientiyritystä.  

 

Tiedot perustuvat 108 yrityksen vastauksiin, joista 96 oli vientiyrityksiä.

Pohjois-Karjalan teollisuuden suurimmat vientimaat vuonna 2012 olivat

Saksa 13,9 %,  Ruotsi 13,0 %,  Kiina 10,2 %,  Venäjä  7,4 %.  Maakunnan yrityksillä oli kaikkiaan kohteena  112 vientimaata .

Alla olevasta pdf-tiedostosta saa kokonaisvaltaisen kuvan vientiyrityskyselystä

Lisätietoja antaa:

kansainvälistymisasiantuntija Tapio Kinnunen
puh. 0295 026 063,   
              

30.4.2013 julkaistu ELY:n tiedote on luettavissa :

http://www.ely-keskus.fi/fi/tiedotepalvelu/2013/Sivut/PohjoisKarjalanvientihyvlltasollavuonna2012.aspx