Maksuhäiriöt yrityksillä varsinkin pienillä lisääntyneet oleellisesti - viivästyskoron suuruus

13.3.2013

Valtiovarainministeriö vahvistaa puolivuosittain viite- ja viivästyskorot

Varsinkin pienillä ja mikroyrityksillä on vaikeuksia saada rahoitusta investointeihinsa käyttöpääomasta puhumattakaan.

Käyttöpääoman riittävyyttä haetaan venyttämällä kululaskujen maksuaikoja yli sovitun.  Rahoittajana toimii silloin tavaran tai palvelun toimittaja.  Olisi paljon reilunpaa puolin ja toisin sopia yhdessä toimintatavat.

 

Asiakassuhteen pitää olla kannattava

Pienten yritysten välisessä toiminnassa yliaikakorkojen laskuttaminen ei ole yleistynyt vallitsevaksi käytännöksi.  Varsinkin, jos maksu viivästyy yritystä itseään isommalta yritykseltä, korkolaskun lähettämisessä emmitään.  Ei haluta vaarantaa kauppasuhdetta.  Kannattaisiko kuitenkin sopia yhteistyön alussa kaikista yhteistyön muodoista ja tavoista myös käyttöpääomavaikeuksien osalta.  Kun pelisäännöt on yhdessä sovittu ja kumpikin osapuoli tietää toimintatavat, se helpottaa yritysten välistä kanssakäymistä ilman välien kiristymistä.

Yhtä yleistä on käytäntö, jossa kauppakumppani jättää laskutetun yliaikakoron osuuden kululaskustaan maksamatta.  Tämä tietysti viestii sitä, että kumppaneiden välit eivät ole avoimet ja luottamukselliset.  Se viestii myös sitä, että koron maksamatta jättävä yritys asettaa toimintansa kauppakumppaninsa yläpuolelle ja pitää käyttäytymistään oikeutettuna.  On pohdittava, onko kauppasuhde tällaisenaan itselle kannattavaa vai kuluttaako se enemmän resursseja kuin tuo lisäarvoa.  On uskallettava tarvittaessa myös lopettaa epäedullinen kauppasuhde.

Pienten yritysten välisessä kaupankäynnissä yliaikakorkojen määrälliset suuruudet ovat tai olisivat kohtuullisia varsinkin jos noudatetaan korkolain mukaista viivästyskoron määritystä.

Viite- ja viivästyskorko ajalle 1.1. - 30.6.2013

Valtiovarainministeriö ilmoittaa puolivuosittain korkolain mukaisen viitekoron, joka yllämainitulle ajalle on nyt 1 %.  Viivästyskorko samalle ajanjaksolle on siten 8 % vuodessa.  Viivästyskorko = viitekorko 1 % + korkolain mukainen lisäkorko 7 % = 8 %.

Viivästyskorko on pysynyt samana 1.1.2012 alkaen.  Vuosina 1.1.1983 - 30.4.1995 viivästyskorko on ollut kiinteä 16 %!

Lisätietoa www.vm.fi


ProOsa ry  -  yritysten uudistumisen ja osaamisen edistäjä  -  Seija Lahti