Nuorten elinoloja ei voi kuvata pelkän työttömyysasteen avulla - uutisoi Tilastokeskus 11.3.13

11.3.2013

Työttömyysaste ei kerro nuorten syrjäytymisestä

Tilastokeskus uutisoi  11.3.2013:

Nuorten elinoloja ei voi kuvata pelkän työttömyysasteen avulla

Kaikkialla Euroopassa talouskriisi lisäsi nuorten työttömyyttä enemmän kuin muiden ikäryhmien työttömyyttä, kirjoittaa ylikatuaari Liisa Larja Hyvinvointikatsaus-lehdessä 1/2013. Suomessa nuorten työttömyysaste pysyi aina vuoteen 2010 asti hieman EU:n keskiarvon yläpuolella. Vuonna 2012 työttömyysaste laski Suomessa alle 20 prosenttiin, mutta oli EU-maissa keskimäärin 23 prosenttia. Viime vuonna espanjalaisten nuorten työttömyysaste oli jo yli 50 prosenttia.

Työttömyysaste ei ole kuitenkaan kovin hyvä tapa kuvata nuorten elinoloja eikä verrata eri maiden nuorten elinoloja toisiinsa. Eräissä maissa kuten Pohjoismaissa ja Alankomaissa suuri osa työttömistä nuorista on opiskelijoita, ja myös pitkäaikaistyöttömyys on erilaista eri maissa. Nuorten työttömyys pitkittyy useimmiten Itä- ja Etelä-Euroopassa.

LUE KOKO UUTINEN: