Alueiden kehittämiseen Suomessa liki 200 miljoonaa - lue hallituksen päätös 21.2.13 ja miten rahojen arvioitu kohdentaminen

22.2.2013

Kuluvan kauden hankkeita voidaan toteuttaa vuoden 2015 kevääseen saakka. Uuden rakennerahastokauden 2014-2020 rahat jaetaan edelleen ohjelmakaudella vuosittain ja hanketoiminta käynnistyy vuoden 2014 alussa.

Hallitus päätti 21.2.2013 jakaa lähes 200 miljoonaa euroa aluekehitysrahaa aluekehitysviranomaisille työ- ja elinkeinoministeriön budjetista.

Kyseessä ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten), maakunnan liittojen, ministeriöiden, Opetushallituksen ja Liikenneviraston kautta välitettävät EU:n rakennerahasto-ohjelmien varat sekä maakunnan liittojen ja työ- ja elinkeinoministeriön kautta välitettävät kansalliset varat.

EU-ohjelmiin rahaa käytetään 177 miljoonaa euroa ja muihin kansallisiin kehittämistoimiin 11,8 miljoonaa euroa. Kyseessä on nykyisen rakennerahastokauden 2007 - 2013 viimeinen vuosittainen määrärahojen jako. Osa varoista jaetaan myöhemmin kuluvana vuonna siten, että voidaan varmistaa varojen täysimääräinen käyttö.

Rakennerahastojen rahoja suunnataan yrittäjyyttä, uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja luoviin toimenpiteisiin sekä työllisyys- ja koulutustoimenpiteisiin. Rakennerahasto-ohjelmien tavoitteena on tukea 13 440 uuden yrityksen ja 50 230 uuden työpaikan syntymistä ohjelmakauden 2007 - 2013 aikana. Tavoite on jo ylitetty: EU-rakennerahoitetuissa hankkeissa on tuettu 20 500 yrityksen ja 52 000 työpaikan syntyä vuoden 2012 loppuun mennessä.

Tutustu tästä linkistä alueellisiin arvioituihin rahojen kohdentamisiin.  Samassa linkissä voit verrata alueellesi tulleiden rahojen muutosta vuoteen 2012 verrattuna.

http://www.tem.fi/aluerahanjako

Lisätiedot:

aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä, TEM, puh. 029 506 4935 (EU-ohjelmat/rakennerahastot)

neuvotteleva virkamies Jukka Ristaniemi, TEM, puh. 029 504 9067 (EU-ohjelmat/rakennerahastot)

kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo, TEM (ohjelmiin sitomaton maakunnan kehittämisraha), puh. 029 506 2131

ylitarkastaja Hanna-Maria Urjankangas, TEM, puh. 029 50 63739 (osaamiskeskusohjelma)

 

 

LÄHDE:  TEM Uutiskirje 21.2.13