Harmaan talouden torjuntaan monia keinoja - lue lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvisen blogikirjoitus 18.2.13

22.2.2013

 

TEMatiikkaa-blogi

18.2.2013 7.30

Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen: Harmaan talouden torjuntaan monia keinoja

 

Ote blogista  -   koko blogi luettavissa tästä linkistä

http://www.tem.fi/?104488_m=109557&s=4712

Harmaan talouden tehostettu torjunta on hallituksen kärkihanke, jossa työ- ja elinkeinoministeriö on keskeisesti mukana. TEM:n roolina on tässäkin hankkeessa turvata yritysten reilua ja tervettä kilpailua.

Myös Kilpailuvirasto (nyttemmin Kilpailu- ja kuluttajavirasto) on hallitusohjelmassa määritelty keskeiseksi harmaata taloutta torjuvaksi viranomaiseksi.

Harmaalla taloudella tarkoitetaan menettelyjä, joissa pyritään tietoja salaamalla tai vääristelemällä välttämään veroja tai muita lakisääteisiä maksuja. Kyse ei siis ole ”harmaasta alueesta” tai verosuunnittelusta vaan lainvastaisista teoista.

Terveen kilpailun vinkkelistä TEM:n keskeisin tavoite on vaikeuttaa pimeän rahan liikkeitä ja palkkojen polkemista. Toisaalta lainsäädännöllä tai muilla torjuntatoimilla ei saa vaikeuttaa rehellisten yritysten asemaa tarpeettomalla byrokratialla. Huonosti suunnitelluista uusista velvoitteista voi aiheutua rehelliselle yrittäjälle”tuplahaitta”. Hänelle aiheutuu hallinnollisia kustannuksia, kun taas epärehellisesti toimiva tuskin näitäkään velvoitteitaan hoitaa.

Konkreettisia toimia on kahdenlaisia. Niistä osa on jo toteutettu ja osa on valmisteilla. Käteinen raha on tarkoitus saada näkyväksi säätämällä elinkeinonharjoittajalle velvollisuus tarjota asiakkaan ostoksista aina kirjanpitokelpoinen kuitti sekä kieltämällä palkanmaksu käteisellä muulloin kuin pakottavasta syystä. Lakiesitykset näistä asioista on tarkoitus antaa tänä keväänä....

Lue lisää linkin kautta.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 21.2.13