Nuorisotakuu tuli voimaan

1.1.2013

Yhteiskuntatakuu on kirjattu hallituksen yhdeksi kärkihankkeeksi.

Nuorisotakuu varmistaa, että nuoret löytävät polun koulutukseen ja työhön ja sitä kautta osalliseksi yhteiskuntaan.

”Nuorisotakuun toteutuminen on kovan työn takana ja vaatii sekä aikaa ja satsauksia koko yhteiskunnalta. Suunnitelmat on tehty ja resurssit varattu. Nyt alkaa toteutus. Pidän merkittävänä, että työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet nuorisotakuun edistämiseen. Uskon työnantajien hyödyntävän nuorten Sanssi-korttia eli palkkatukea. Työ- ja elinkeinotoimistoissa on lisähenkilöstöä varmistamassa, että nuoret saavat palveluita viipymättä. Paljon on vieläkin tehtävää, mutta tästä se alkaa”, lupaa työministeri Lauri Ihalainen.

”Koulutustakuu antaa jokaiselle nuorelle mahdollisuuden hankkia koulutus, jolla voi työllistyä ja menestyä työmarkkinoilla. Lisäksi me tarjoamme uuden mahdollisuuden niille nuorille aikuisille, jotka ovat tähän saakka jääneet ilman koulutusta”, korostaa opetusministeri Jukka Gustafsson.

”Nuorisotakuun eri toimijoiden tulee kuunnella nuoria takuun toimeenpanossa. Nuoria kuuntelemalla saadaan tietoa siitä vastaavatko tavoitteet ja keinot todella nuorten tarpeisiin eri elämäntilanteissa. Vaikka nuorisotakuu on nyt alkuvaiheessa keskittynyt nuorten koulutus- ja työelämäpolkujen vahvistamiseen ja sujuvuuteen, myös järjestö- ja kansalaistoimintaan on panostettava. Nuorten valmiudet ja taidot karttuvat harrastamisen ja mielekkään tekemisen myötä", sanoo nuorisoasioista vastaava kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki.

”Syrjäytyminen alkaa usein jo lapsuudessa. Riskien tunnistaminen ajoissa edellyttää riittäviä lapsiperheiden palveluja ja niiden yhteistyötä päivähoidon ja koulun kanssa. Lisäksi tarvitaan tukitoimia niille, joilla on selvästi suurempi syrjäytymisen riski, kuten huostaan otetuilla ja maahanmuuttajataustaisilla nuorilla”, sanoo peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson.

"Maassamme on tuhansia moniongelmaisia nuoria, jotka eivät itse kykene hakemaan apua. Heillä voi olla mm. päihde- ja mielenterveysongelmia, talousvaikeuksia ja asunnottomuutta. Nämä nuoret tarvitsevat räätälöityjä palveluja, asiointitukea, rinnalla kulkemista ja ennen kaikkea kannustusta”, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko. ”Nuorisotakuusta saadaan täysi hyöty, kun nämä nuoret tavoitetaan ja he kuntoutuvat niin, että he voivat opiskella ja tehdä työtä.”

”Nuorisotakuun toteuttamisessa kunnat ovat keskeisessä roolissa. Vahvat ja elinvoimaiset kunnat pystyvät parhaiten turvaamaan laadukkaat koulutuspalvelut”, sanoo hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen.

Ministerit ovat puhuneet  -  nyt pitää alkaa toiminnan aika, johon myös tiedottaminen nuorille kuuluu, jotta he  osaavat hakeutua palvelujen pariin.  Tällä hetkellä näyttää siltä, että tiedottaminen on tapahtunut enemmän tämän järjestelmän sisäpiirissä, mutta tiedotusväylä nuoriin on vielä rakentumassa.

LISÄTIETOJA nuorisotakuusta verkossa osoitteessa:  www.nuorisotakuu.fi

LISÄTIETOJA puhelimitse:

neuvotteleva virkamies Liisa Winqvist, TEM, puh. 029 504 9043 (Nuorisotakuu-työryhmän pääsihteeri)
työmarkkinaneuvos Teija Felt, TEM, puh. 029 504 9080
työministerin erityisavustaja Pilvi Torsti, puh. 029 504 8005

johtaja Mika Tammilehto, OKM, puh. 029 533 0308
johtaja Georg Henrik Wrede, OKM, puh. 029 533 0345
opetusministerin erityisavustaja Aleksi Kalenius, puh. 029 533 0132
kulttuuri- ja urheiluministerin erityisavustaja Minna Kelhä, puh. 040 687 3835
peruspalveluministerin erityisavustaja Erkki Papunen, puh. 029 516 3110

sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Ulla Heinola, puh. 029 516 3107

Tämä TEM:n, OKM:n, STM:n ja VM:n tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan sivulla: http://www.tem.fi/?s=2467&89506 m=109114


ProOsa ry  -  yritysten uudistumisen ja osaamisen edistäjä