TEM tehostaa työvoima- ja yrityspalveluja ja vauhdittaa yritystoimintaa - talousarvioehdotus vuodelle 2013

8.8.2012

Talousarvioehdotuksessa TEMin hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoiksi yhteensä 3.809 miljoonaa euroa painopisteinä erityisesti korkean arvonlisän yritystoiminnan kasvattaminen sekä nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen.

TEMin talousarvioehdotus yhteensä 3.809 miljoonaa euroa  -  julkistettu 8.8.12

KESKEISET TAVOITTEET

  • Korkean arvonlisän yritystoiminnan kasvattaminen  -  erityisesti
  • Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen  -  erityisesti
  • Työelämän laadun parantaminen
  • Rakenteellisten kilpailun esteiden vähentäminen
  • Suomen energiaomavaraisuuden kasvattaminen

Miten tavoitteet saavutetaan?

  • Konserni suuntaa resurssejaan tuottavuuden, osaamisen sekä talouden ja alueiden kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseen.
Yritystoiminta kasvuunKasvukannustimia: t&k -verokannustin, investointien poistomahdollisuuksien kaksinkertaistaminen, pääomasijoitusten kasvukannustin 300 milj.euroa
 

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan määrärahoiksi

- edistetään yritysten hakeutumista uusiin, kasvaviin liiketoimintoihin ja työntekijöiden siirtymistä entistä vaativimpiin ja korkeamman tulotason tehtäviin

1.795 milj.euroa
 

Vuosina 2009-2012 myönnettyjen viennin jälleenrahoituslainojen maksatuksiin

Kotimaisten alustoimitusten rahoittamiseen

Finnvera Oyj:n uuden, luottomuotoisen vienninrahoituksen myöntämisvaltuuteen lisäystä

Finnvera Oyj:n riskinottoa lisätään kasvavan yritystoiminnan vauhdittamiseksi korotetaan valtion korvausosuutta (tarkemmin TEM-tiedote)

 

755 milj.euroa

185 milj.euroa

300 milj.euroa

75 prosenttiin koko maassa

 

Työvoima- ja yrityspalvelut uudistuvat Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikan määrärahoiksi tavoitteena tukea osaavan työvoiman saatavuutta, työnhakijoiden nopeaa työllistymistä ja yrittäjyyttä 770 milj.euroa
  Julkisten työvoimapalveluiden määrärahaksi 525 milj. euroa
 

TE-toimistojen määrärahaksi, josta

- 2 ME käytettäisiin maahanmuuttajien työllistymistä edistävän pääkaupunkiseudun aiesopimuksen jatkamiseen, ja

- runsas 3 ME uraohjausresurssien vahvistamiseen

n. 168 milj.euroa
  Nuorten yhteiskuntatakuuseen varattu 60 milj.euroa
  Pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti käytettäväksi 20 milj.euroa
  Maahanmuuttajien kotouttamispolitiikan määrärahoiksi 96 milj.euroa
Toimivat markkinat turvaamaan yritysten kilpailun ja kuluttajien edut

Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä -politiikkalohkon määrärahoiksi

- TEM toteuttaa yhdessä muiden ministeriöiden kanssa hallituksen käynnistämää terveen kilpailun edistämisohjelmaa

- Kilpailu- ja Kuluttajavirasto yhdistetään vuoden 2013 alusta uudeksi virastoksi

- Markkinaoikeuteen siirretään Patentti- ja rekisterihallituksesta teollis- ja tekijänoikeusasioiden käsittely 1.9.2013 alkaen

Jatketaan:

- harmaan talouden torjuntaohjelmaa

- kauneudenhoitoalalla sekä majoitus- ja ravitsemisalalla käynnissä olevia toimenpiteitä

41 milj.euroa
  Alueiden kehittämiseen ja rakennerahastopolitiikaan 479 milj.euroa
  Maakunnan kehittämisrahaksi ehdotettu erä käytettäissiin pääasiassa osaamiskeskusohjelman (OSKE) perusrahoitukseen yli 10 milj.euroa
  Energiapolitiikan määrärahoiksi 263 milj.euroa
 

Uusiutuvan energian tuotantotukeen

Lisäksi tuotantotukeen ehdotetaan lakimuutosta, jonka perusteella maksettaisiin täydentävää tukea silloin, jos metsähaketta kaasutetaan kivihiilipölykattilan polttoaineeksi

131 milj. euroa

 

Ehdotus on Työ- ja elinkeinoministeriön sivulla:  http://www.tem.fi/suunnitelmat

Tiedote asiasta on TEM:n sivuilla:  http://www.tem.fi/?s=2466&89531 m=107323


ProOsa ry  -  yritysten uudistumisen ja osaamisen edistäjä