Joensuuhun keskitetään kolmen toimialueen maksatuksia

31.5.2012

Uudistus keskittää kunnille, valtion virastolle ja yksityiselle sektorille maksettavien työllistämistukien sekä yksityishenkilöille maksettavien aikalisien ja starttirahojen maksatuksen.

Työ- ja elinkeinoministeriö keskittää maksatusten käsittelyä kuuteen tilitysyksikköön.  Tilitysyksiköt perustetaan hallinnollisesti TE-toimistojen yhteyteen nimetyille paikkakunnille.  Joensuuhun keskitetään Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon TE-toimistojen asiakkaiden maksatushakemusten käsittely. Käynnistämisen ajankohdaksi on esitetty syksyä 2012.

TEM asetti 14.5.12 tukiryhmän valmistelemaan uudistusta.  Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta tukiryhmässä on mukana hallintojohtaja Heli Määttänen.

Heli Määttäsen mukaan keskittämisen etuna on mm. toiminnan kehittyminen ammattimaisemmaksi sekä  yhdenmukainen toimintamalli uusissa yksiköissä.   Hyödynsaajia ovat mm. isot työnantajat, jotka toimivat eri paikkakunnilla.  Keskittämisellä varmistetaan, että  heidän tilityksiään käsitellään ja ratkaistaan samalla lailla.   Järjestelmän haavoittuvuuskin madaltuu sijaisuuksien osalta. 

"Hankkeiden maksatuksia yllämainittu keskittäminen ei koske.  Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa pilotoidaan järjestelmää.   Halutaan testata, miten suurien aineistomäärien siirto saataisiin mahdollisimman tehokkaasti onnistumaan", kertoo Heli Määttänen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Yhteystiedot:  Hallintojohtaja Heli Määttänen, puhelin 029 502 6139, heli.maattanen@ely-keskus.fi

 


ProOsa ry  -  yritysten uudistumisen ja osaamisen  edistäjä