ELY Etelä-Savo tiedottaa: työllisyysmäärärahat vähenevät tulevana vuonna

17.11.2011

Vuoden 2012 työllisyysmäärärahojen jaossa painotetaan osaamisen kehittämistä työvoimakoulutuksen avulla ja palkkatukityöllistämistä yrityksiin. Etelä-Savon ELY-keskuksen strategisena tavoitteena on nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja nuorten työllistäminen.

Lisätietoja: Yksikön päällikkö Tea Raatikainen, puhelin 0400 649 704 Etelä-Savon ELY-keskus, työllisyys, yrittäjyys, osaaminen -yksikkö

Lue koko tiedote:

http://www.ely-keskus.fi/fi/tiedotepalvelu/2011/Sivut/Etela-SavonELY-keskuksentyollisyysmaararahatvahenevatensivuonna.aspx