Tervetuloa Työorganisaatiopalveluiden sivuille!

Ajankohtaista

Vuoden 2012 työllisyysmäärärahojen jaossa painotetaan osaamisen kehittämistä työvoimakoulutuksen avulla ja palkkatukityöllistämistä yrityksiin. Etelä-Savon ELY-keskuksen strategisena tavoitteena on nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja nuorten työllistäminen.
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yhdistää Imatran ja Lappeenrannan työ- ja elinkeinotoimistot 1.1.2012
Keneltä voi kysyä neuvoa silloin, kun esim. ei tiedetä, mitä vaikutusta maahanmuuttaja-asiakkaan oleskeluluvalla on palvelun toteuttamisessa?
Kun olet kiinnostunut yrityksesi kasvusta ja kansainvälistymisestä, tule mukaan Kasvuväylään. Kasvuväylä on tarkoitettu kiihdytyskaistaksi nopeaa kasvua ja kansainvälistymistä tavoitteleville pk-yrityksille.
Yritykset voivat nyt jättää sähköisen hakemuksen ELY-keskukseen
Suomen Tilaajavastuu Oy:n ja Dooxe Oy:n verkkopalvelujen yhteistyö uutena palvelukokonaisuutena luo lisää luotettavuutta alalle ja sähköiset palvelut lisäävät tehokkuutta.
Europa-verkkojulkaisu
Suomen Pankki on tiedottanut korkolain mukaisesta viitekorosta ajalle 1.7. - 31.12.2011.
RSS ATOM